Om mig

I min bakgrund som osteopat har jag en utbildning på fyra och ett halvt år från Stockholm College of Osteopathic Medicine. Utbildningen representerar många av de osteopatiska traditionerna, från ursprungsfilosofin till den moderna. Min fortbildning är framför allt inom det som kallas kraniell, eller kraniosakral, osteopati. Jag går för närvarande en tvåårig vidareutbildning inom biodynamisk osteopati.


Jag attraheras av osteopatin för att den passar alla sorters kroppar och åldrar, och för det djupa lyssnande som kännetecknar osteopatisk praktik. 


Tidigare har jag arbetat som bland annat myndighetsanställd, frilansöversättare och massageterapeut. Jag hämtar också erfarenheter ur egna medfödda och kirurgiska skador. Någon har sagt att hälsa är att få känna sig hemma. Osteopatin har hjälpt mig att få känna mig hemma i min kropp, något jag vill ge fler möjlighet att uppleva.