Hem

OSTEOPAT D.O.

SARA LUNDAHL


OSTEOPATI I SKARPNÄCKS STADSDEL

Medlem av Svenska Osteopatförbundet

Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring

Kliniken är öppen med vissa inskränkningar med anledning av coronaviruset, se mer info här.


Som osteopat arbetar jag tillsammans med dig för att stärka kroppens förmåga att möta och återhämta sig från påfrestningar.


Osteopati är en filosofi och manuell behandlingsform som sätter dig som individ i centrum. I behandlingen ses du och kroppens olika system ses som samverkande delar i en helhet, där delarna påverkar varandra. En behandling är inriktad på grundorsakerna till de symptom du har, eller som du är i riskzonen för att utveckla.


Behandlingen syftar till att underhålla och återställa kroppens biomekaniska och fysiologiska funktion. Därigenom kan vi tillvarata kroppens inneboende mekanismer för att läka och motstå påfrestningar. I osteopatin är vi fokuserade på att identifiera och behandla störningar i kroppens vävnader, störningar som i sin tur kan påverka funktionen i fysiologiska system som de biomekaniska, cirkulatoriska, neurologiska, endokrina och lymfatiska.


Störningar kan ta sig uttryck i form av olika symptom som smärta och nedsatt funktion i både rörelseapparat och organ. Vanliga orsaker att besöka en osteopat är till exempel smärta i nacke, axlar, rygg, svanskota och bäcken, huvudvärk/migrän och käkledsproblematik, stressymptom, matsmältningsbesvär, menstruationsproblematik, skador och kirurgi, sömnsvårigheter och andningsbesvär.


Osteopati kan användas som behandling vid både akuta och långvariga tillstånd, och som primär eller kompletterande behandling, beroende på din individuella situation.


Du behöver inte uppleva nedsatt hälsa för att komma till mig. Eftersom vi arbetar med kroppens egna mekanismer lämpar sig osteopati också för dig som vill förebygga hälsoproblem, vill utveckla din kroppskännedom och kroppsliga integritet, eller för dig som vill utveckla din fysiska kapacitet yrkesmässigt eller privat, t.ex. inom idrott, dans eller sång.


Osteopatin vilar på västerländsk förståelse av anatomi och fysiologi, medan den unika tillämpningen är förståelsen av hur dessa påverkar varandra. Som verktyg har osteopati en bred repertoar av tekniker och kan därför anpassas efter funktionsvariation eller ålder. I Sverige får dock inte barn under åtta år behandlas.


Hos Osteopatförbundet kan du läsa mer om vad osteopati är, vilka tekniker som används, osteopatins ställning internationellt och ta del av forskning och press.

Bokning & info:

070 26 45 426 eller boka@saralundahl.se


Besöksadress

Bagarmossen

Svartågatan 26, på gaveln

Hitta hit