Hem


OSTEOPATI

Som osteopat arbetar jag utifrån dina individuella förutsättningar för att underhålla och återställa din hälsa. I behandlingen letar vi efter grundorsaker till nedsatt funktion och stärker kroppens egna förutsättningar för läkning. Osteopati är en holistisk filosofi där du och din kropp behandlas som ett sammanhängande system. Grunden i behandlingen är manuella metoder som påverkar kroppens fysiologiska funktion.


Osteopati har ett brett användningsområde. Vanliga orsaker att besöka en osteopat är till exempel

  • smärta och värk, begränsad rörlighet, inflammationer, trauma och skador, ärrvävnad, post partumvård
  • stress, energilöshet, migrän, besvär med mage och tarm, hormonell problematik
  • långvariga besvär efter infektioner och virus, t.ex. luftvägsbesvär, gyn- och blåsbesvär, diffusa allmänsymptom
  • lindring vid kroniska tillstånd som t.ex. rheumatism, MS
  • andningsbesvär och astma


Osteopati passar särskilt dig som har en komplex problematik och vill få en hållbar förändring genom att behandla ursprungsorsakerna.


Med sin inriktning på hälsa lämpar sig osteopati också för dig som vill förebygga hälsoproblem, vill utveckla din kroppskännedom, eller för dig som vill utveckla din fysiska kapacitet yrkesmässigt eller privat. Kontakta mig gärna för diskussion om just dina förutsättningar.


Osteopatin vilar på västerländsk förståelse av anatomi och fysiologi, men är unik i sin förståelse av hur dessa påverkar varandra. I osteopatin är vi fokuserade på att identifiera och behandla blockeringar i kroppens vävnader, blockeringar som i sin tur kan påverka, och påverkas av, funktionen i fysiologiska system som de biomekaniska, cirkulatoriska, neurologiska, endokrina och lymfatiska.


Som verktyg har osteopati en bred repertoar av tekniker och kan därför anpassas efter funktion eller ålder. I Sverige finns dock en undre åldergräns på åtta år.