Behandling

OSTEOPAT D.O.

SARA LUNDAHL


OSTEOPATI I SKARPNÄCKS STADSDEL

Medlem av Svenska Osteopatförbundet

Innehar F-skatt och ansvarsförsäkring

Behandling hos mig är inte bara den stund du tillbringar på behandlingsbänken. Det är också den intention du har att avsätta tid och reflektion kring din hälsa, och en samarbetsprocess som innebär ömsesidig respekt och förtroende.


Vid ditt första besök får du berätta utförligt om din hälsohistoria, och vi har därför extra tid på oss. Jag frågar inte bara om skador, sjukdomar och hälsonedsättningar, utan försöker få en helhetsbild av dig och din kropp. Det du berättar använder jag för att sätta upp hypoteser kring orsakssamband i relation till det du söker för.


Jag gör också en fysisk undersökning som innebär att jag tittar på och känner igenom din kropp, och gör olika rörelsetester. Vid behov gör jag också neurologiska tester eller tar blodtryck. Vanligtvis vill jag kunna se så mycket som möjligt och du har därför underkläder på dig. Om du inte är bekväm med det går det fint med löst sittande kläder.


Undersökningen gör jag också av säkerhetsskäl. Beroende på vad som framkommer kan det hända att jag rekommenderar dig söka dig vidare till ordinarie sjukvård.


Utifrån din historia och undersökningen behandlar jag med manuella tekniker, vilket betyder att jag arbetar med händerna. De tekniker jag använder varierar efter behov. Jag arbetar till stor del, men inte uteslutande, inom den kraniella (kraniosakrala) traditionen inom osteopatin. Gemensamt för alla tekniker är att de syftar till skiften i kroppsvävnader som leder, ligament, fascior, membran och muskler, för att skapa förutsättningar för olika fysiologiska processer att äga rum.


Gemensamt för behandlingarna är också att de innehåller moment som neurologiskt integrerar de förändringar vi gjort med kroppen som helhet. Det är en av orsakerna till att förändringarna ofta får god hållbarhet och kan föra med sig långsiktiga förändringar.


Det första besöket avslutar vi med sätta upp ett förslag på behandlingsplan. Då får du en uppskattning av hur många besök som kan behövas. En tumregel är att ju mindre komplexa problem vi arbetar med, desto färre besök behövs det. Ett vanligt antal kan då vara 2-5 besök. Långvariga problem för ofta med sig större komplexitet och då kan fler besök behövas.


Vid varje besök gör jag en uppföljning och en ny bedömning, vilket innebär att behandlingarna anpassas utifrån din situation vid varje enskilt tillfälle. En behandling tar 45-60 minuter, vid första besöket får du räkna med 75-90 minuter. Ta gärna med dig eventuella läkar- och röntgenutlåtanden när vi ses första gången.


Det är bra om du har möjlighet att ta det lugnt efter behandlingen. Vanliga omedelbara behandlingsreaktioner är trötthet, pigghet, en känsla av att vilja vara ifred med sig själv, upplevelser av att kroppen inte sitter ihop som den brukar, träningsvärk, tillfälligt ökad smärta. Reaktionerna brukar vara det första dygnet. Om du upplever obehagliga reaktioner fortfarande efter ett par dygn ska du kontakta mig.


Vanliga sidoeffekter som kan komma efter några behandlingar även om du inte sökt för just detta, kan vara bättre insomning och/eller sömn och mer regelbunden mage eller menstruationscykel. Det är en följd av att osteopatisk behandling påverkar det autonoma nervsystemet, som i sin tur har en avgörande påverkan på regleringen av tarmfunktion och hormonaxlar.


Ytterst arbetar jag för att hjälpa dig att ta makten över din hälsa. Många av de problem jag arbetar med har inslag av orsaker du kan påverka på egen hand eller med ytterligare hjälp. Jag bidrar med råd utifrån min kunskap och erfarenhet och nätverkar med andra verksamheter och terapeuter som jag kan rekommendera. Jag har ett utvecklat samarbete med Hela MaGen näringsterapi.

Bokning & info:

070 26 45 426 eller boka@saralundahl.se


Besöksadress

Bagarmossen

Svartågatan 26, på gaveln

Hitta hit