Behandling

INTENTION

Du är expert på dig och din kropp. Det är du som talar om för mig hur du mår, inte tvärtom. Ytterst arbetar jag för att hjälpa dig att ta makten över din hälsa. 


I DETALJ

Vid ditt första besök får du berätta utförligt om din hälsohistoria. Jag frågar inte bara om skador, sjukdomar och hälsonedsättningar, utan försöker få en helhetsbild av dig och din kropp. 


Jag gör också fysiska iakttagelser för att fånga upp orsaker och symptom som går att se eller känna. Vanligtvis vill jag kunna se så mycket som möjligt och du har därför underkläder på dig. Om du inte är bekväm med det går det fint med löst sittande kläder. Vid behov gör jag rörelsetester och fysiologiska tester som blodtryck och neurologiska tester. 


Det som framkommer använder jag för att sätta upp hypoteser kring orsakssamband i relation till det du söker för. Det är dessa orsakssamband som är grunden för osteopatisk diagnos och behandling. Som osteopat väger jag in din yttre och inre miljö, och händelser och vanor som format dig och dina kroppsmönster genom hela livet.


Efter behandling avslutar vi det första besöket med att sätta upp rimliga mål. Vid långvariga besvär sätter vi upp ett förslag på behandlingsplan som ofta är i form av en "trappa" med avstämningspunkter. Vi hjälps åt att formulera funktionella mål. Vad vill du kunna göra som du inte kan idag?


Det kan också hända att jag rekommenderar dig söka dig vidare till ordinarie sjukvård eller annan terapi för vidare bedömning eller för kompletterande undersökningar innan vi kan påbörja behandling.

 

En behandling tar 45-60 minuter, vid första besöket får du räkna med 60-75 minuter. Ta gärna med dig eventuella läkar- och röntgenutlåtanden samt läkemedelslista när vi ses första gången.


PÅ BÄNKEN

Behandlingen är vänlig och inriktad på att du ska känna dig bekväm. Vissa moment kan upplevas som främmande, och jag arbetar aktivt med samtycke och ställer kontrollfrågor genom hela behandlingsprocessen.


Jag behandlar med händerna och jag varierar tekniker efter dina individuella dagsbehov. Gemensamt för alla tekniker är att de syftar till skiften i kroppsvävnader som fascior, leder, ligament, membran, vätskor och muskler för att skapa förutsättningar för olika fysiologiska processer att äga rum. Välkommen att höra av dig i förväg om du har frågor kring vad behandlingssituationen kan innebära mer i detalj.


Det är bra om du har möjlighet att ta det lugnt efter behandlingen. Det är vanligt med behandlingsreaktioner som ibland kan vara kraftiga. Du är välkommen att när som helst kontakta mig om du har frågor kring behandlingen.